Need Help ?
Call: +977- 038520358

समाचार बिस्तारमा

माध्यमिक तहमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेद्वारहरू

शिक्षक सेवा अायाोगबाट सिफारिस भइ क्षे.शि.नि. पूर्वाञ्चल धनकुटाबाट सोलुखुम्बु जिल्लाका लागि  योग्यताक्रम निर्धारण गरी पठाइएको माध्यमिक तहको शिक्षक उम्मेद्रवारहरूको विवरण