Need Help ?
Call: +977- 038520358

समाचार बिस्तारमा

जि.शि.अ. र प्र.अ.हरूबीच कार्य सम्पादन सम्झाैता गर्ने बारेको सूचना ।

निम्न लिखित स्रोत केन्द्र अन्तर्गतका विद्यालयका प्र. अ. र जिल्ला शिक्षा अधिकारी बीच कार्य सम्पपादन सम्झाैता  निम्न मिति र स्थानमा हुने भएकाले उक्त स्रोत केन्द्र अन्तर्गतका  सम्पूर्ण विद्यालयका प्र.अ.हरू विद्यालय र प्र.अ.को छाप सहित अनिवार्य उपस्थित भइ दिनुहुन अनुरोध छ ।

सल्लेरी, चाैलाखर्क, बासा र जुभिङ(टाक्सिन्दु गा.वि.स. अन्तर्गतका विद्यालयहरू मात्र) स्रोतकेन्द्र अन्तगर्तका िविद्यालयहरूः

स्थानः जनजागृती मा.वि.,  अगुवा स्रोत केन्द्र, सल्लेरी

मितिः २०७३।११।२४ गते मंगलबार

समयः बिहान ठीक १०.३० बजे